Waarom geloofsinburgering?

Migranten nemen ook hun geloof mee naar Nederland.
Maar hoe doe je dat: geloven in een westerse cultuur?
Daarom zijn wij er!
Lees hieronder hoe we dat doen:

INBURGEREN MET HART EN ZIEL

INBURGEREN…

Inburgeren gaat over veel meer dan leren kennen van de Nederlandse taal en het vinden van werk. Migranten hebben ook andere vragen: hoe kunnen zij en hun kinderen hun identiteit en religie vorm geven in een voor hen vreemde cultuur?

…MET HART…

Wij stimuleren liefdevolle multiculturele gemeenschappen. Het is verrijkend als geboren Nederlanders én migranten samenleven.

…EN ZIEL

Er zijn meer dan één miljoen christenmigranten. Hen willen we een warm thuis bieden waar ze kunnen geloven. Ook migranten met andere geloofsachtergronden kunnen vragen krijgen over het christelijk geloof. Omdat in Nederland vrijheid is voor hun religieuze zoektocht. Hen willen wij daarbij respectvol begeleiden.

DAAROM LUIDT ONZE MISSIE:

“MIGRANTEN EN NEDERLANDERS STIMULEREN OM SAMEN TE LEVEN EN TE GELOVEN. ZO KUNNEN MIGRANTEN IN DE NEDERLANDSE CONTEXT CHRISTEN ZIJN OF WORDEN.”

Verschillend, maar één in Christus.

Mensen van zoveel verschillende nationaliteiten in Nederland. Verschillend, maar één in Christus. Ontroerend en hoopvol hoe zij samen het lied: 'Jezus, hoop van de volken' zingen. Klik op de onderstaande plaatje en luister naar dit lied. Het is om kippenvel van te krijgen.

SAMEN ONLINE MULTICULTURELE KERK

Door de huidige situatie met het corona-virus, kunnen kerken niet meer samen komen op de zondag. Dat levert voor veel kerken nieuwe uitdagingen op. Ook voor migranten en migrantenkerken is dit een lastige situatie. De online- en telvisiekerkdiensten die door Nederlandse kerken worden georganiseerd, zijn voor veel migranten door de taalbarrière moeilijk te volgen.
Daar heeft Stichting Geloofsinburgering samen met ICU Gouda, multiculturele kerkgemeenschap uit Gouda, een oplossing voor bedacht!
Zondagse diensten worden op Youtube met vertaling in allerlei verschillende talen gestreamd. De diensten zijn te volgen op de volgende kanalen:

Door op de link te klikken komt u op het Youtube-kanaal van de desbetreffende taal, waar iedere zondag om 14:00 uur een live-stream begint waarin de originele multiculturele dienst in het Nederlands wordt uitgezonden, met directe vertaling in uw eigen taal!
Heeft uw migrantenkerk ook de deuren moeten sluiten en zoekt u naar een manier om online kerk te zijn? Heeft u er interesse in deze interculturele dienst ook beschikbaar te maken in uw taal, voor uw gemeenschap? Neem dan contact op met ons op!

ONLINE MULTICULTURAL CHURCHSERVICE

Because of the current situation with the Corona virus, many churches have had to shut down. This poses new challenges for a lot of churches and congregations. Migrant and migrant churches are also highly affected by this situation. The online meetings and television church services provided by Dutch churches are often hard to follow for migrants, because of language barriers.
The Organization of Faith Integration worked together with ICU Gouda, a multicultural church community that has close ties with the organization, to come up with a solution to this problem!
Sunday worship meetings are streamed live on Youtbe, with translation in all types of different languages. The meetings can be watched from the following channels:

By clicking on the link, you will enter the individual Youtube pages for the different languages. Every Sunday at 2:00 p.m. a livestream will start on those channels, streaming the original intercultural church service in Dutch, directly translated into your own language!
Did your migrant church shut down too because of the current situation, and are you looking for a way to be church online? Are you interested in making this intercultural service available in your language too, for your church members? Please contact us!

ONZE PROJECTEN

Hier tonen we een paar van onze belangrijkste projecten. Bekijk de projecten en meld je zelf aan als donateur of als vrijwilliger, of beide.

EEN AANTAL TESTIMONIALS

Wat heeft 'geloofsinburgering' gedaan voor verschillende betrokkenen?

6

PROJECTEN AFGEROND

8

PROJECTEN IN DE PIJPLIJN

7

LOPENDE PROJECTEN

48

BETROKKENEN VRIJWILLIGERS

HELP ONS HELPEN (DONEER)

Wij hebben projecten die zorgen dat de nieuwkomers in Nederland een liefdevolle community vinden en dat zij zich snel thuis zullen voelen en mee kunnen doen.

WORD VRIJWILLIGER

Onze projecten kunnen niet zonder vrijwilligers en stagiairs. Een unieke kans om te werken met mensen uit alle windstreken van de wereld.

BID VOOR ONS

Wij kunnen niet zonder Gods zegen. Wij zijn zeer dankbaar als je voor onze projecten en mensen bidt.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 *
 *