Freedom Focus

Migranten die hier komen wonen, komen vaak pas in Nederland aan het verwerken van hun (vlucht)geschiedenis toe. Dat is niet altijd makkelijk. Soms is er sprake van trauma, of heftige vervreemding. Niet zelden komen mensen als gevolg daarvan terecht in verslaving of in andere problematiek. Met dit project willen wij hierin de helpende hand bieden.

De stap naar reguliere hulpverlening is voor migranten vaak groot. Men weet de weg niet, of er is sprake van cultureel bepaalde schaamte om een psycholoog op te zoeken (‘dan ben je echt gek’). Daarnaast zijn er talloze taal- en cultuurproblemen die, ook als het contact wel tot stand komt, barrières opwerpen. Tegelijkertijd doen wel veel migranten een beroep op de kerk voor geestelijke bijstand. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld wantrouwen dat in land van herkomst heerst ten opzicht van overheden.

In de komende tijd willen we materiaal ontwikkelen en beschikbaar stellen voor Nederlandse en migrantenkerken die met mensen met deze problematiek te maken hebben. Het is de bedoeling dat het cultuursensitief materiaal wordt, waarbij basale psychologische elementen een plaats krijgen naast een insteek vanuit het christelijke geloof.

Het materiaal is bedoeld voor kleine groepen waarin in mensen met elkaar op pad gaan en stappen willen zetten om hun herstel te bevorderen. In 2020 zijn we van plan om twee pilotgroepen te draaien. We hopen dat het tot zegen mag zijn!

Voor dit project zijn we nog op zoek naar aanvullende fondsen om het mogelijk te maken. Alle bijdragen hiervoor hartelijk welkom!

Project*

Bedrag *