Freedom Focus

Migranten die hier komen wonen, komen vaak pas in Nederland aan het verwerken van hun (vlucht)geschiedenis toe. Dat is niet altijd makkelijk. Soms is er sprake van trauma, of heftige vervreemding. Niet zelden komen mensen als gevolg daarvan terecht in verslaving of in andere problematiek. Met dit project willen wij hierin de helpende hand bieden.

De stap naar reguliere hulpverlening is voor migranten vaak groot. Men weet de weg niet, of er is sprake van cultureel bepaalde schaamte om een psycholoog op te zoeken (‘dan ben je echt gek’). Daarnaast zijn er talloze taal- en cultuurproblemen die, ook als het contact wel tot stand komt, barrières opwerpen. Tegelijkertijd doen wel veel migranten een beroep op de kerk voor geestelijke bijstand. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld wantrouwen dat in land van herkomst heerst ten opzicht van overheden.

Stichting Geloofsinburgering is daarom bezig een cursus te ontwikkelen voor migranten om hen te helpen bij hun traumaverwerking. De stichting ontwikkelt zowel een mannencursus als een vrouwencursus. Beide groepen hebben namelijk traumatische ervaringen meegemaakt, maar er zijn wel verschillen in de soorten trauma's en in de omgang daarmee.

Freedom Focus Women

Speciaal voor vrouwen met een migratieachtergrond ontwikkelt Stichting Geloofsinburgering op dit moment een cursus om hen te helpen met hun verwerking van hun trauma’s. In het programma leren vrouwen samen te bespreken wat ze hebben meegemaakt, hoe ze daar nu mee omgaan en hoe hun geloof hierin kan helpen.

De cursus wordt op dit moment ontwikkeld. Over een paar weken hopen we de eerste pilot te starten.

Freedom Focus Men

In 2020 heeft de stichting tien lessen ontwikkeld op basis van een aantal brainstormsessies. Deze lessen zijn inmiddels getest in een pilotgroep van onder andere Arabische en Birmese mannen. De pilot bleek succesvol en sloot bij de doelgroep aan. Tijdens de cursusavonden werden thema’s als trauma, verslaving en problemen uit het verleden besproken. Op elke cursusavond was er zowel aandacht voor basale psychologische elementen als het christelijke geloof.

Het komende jaar hopen we het materiaal nog onder enkele andere groepen te testen zodat we het materiaal daarna beschikbaar kunnen stellen aan alle migrantenkerken en organisaties die hier behoefte aan hebben. Het materiaal is bedoeld voor kleine groepen waarin in mensen met elkaar op pad gaan en stappen willen zetten om hun herstel te bevorderen.

Onder ‘Materiaal aanvraag’ kunt u vanaf nu de basiscursus Freedom Focus bestellen. De cursus kost €50.  Het cursusmateriaal bestaat uit  een handleiding, werkbladen per cursusavond, verschillende powerpoints en evaluatieformulieren. Het materiaal kunt u na uw bestelling downloaden. Met behulp van uw bijdrage kunnen wij nieuw materiaal ontwikkelen voor cursussen. Zo is Stichting Geloofsinburgering nu een verdiepingscursus voor Freedom Focus aan het ontwikkelen. Deze vervolgcursus zal begin mei worden gepubliceerd. Klik hier om een preview van een van de lessen van de basiscursus te bekijken of om de cursus te bestellen.