Materiaal voor bijbel lezen

Op deze pagina vind u materiaal dat u kunt gebruiken bij het werken in een multiculturele setting.

Door uw naam en email adres te geven kunnen we de materialen naar u opsturen per email. In de email zit een download kno-p voor de diverse materialen.

Het lesmateriaal gaat over het bijbelboek Marcus dat heel geschikt is om in een groep met verschillende culturen te behandelen.

Succes alvast.

 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl